ՇՏԱՊ. բացառիկ կադրեր, այն ինչ կատարվեց Հաղթանակ կամրջի վրա շոկի է ենթարկել ամբողջ ազգին,,ուղիղ եթերից ֆիքսած կադրեր

Ռիսկի գործոններից են հոգեկան խանգարումները, ինչպիսիք են՝ երկբևեռ խանգարումները, շիզոֆրենիան, ինչպես նաև ալկոհոլիզմը ու բենզոդիազեպինների չարաշահումը[1][2][3], սթրեսային վիճակները,

ֆինանսական դժվարությունները, միջանձնային հարաբերությունները, բուլիինգը[1][4]: Հասկացությունը գոյություն ունի այնքան ժամանակ,

որքան որ երկրի վրա ապրում է մարդը։ Ինքնասպանության հիմնահարցն ուսումնասիրվում է սուիցիդալոգիա գիտության շրջանակներում։

Suicide, suicide (lat. Sui himself and caedare to kill words), as a phenomenon, as a form of self-expression, behavioral manifestation, pathological condition. Risk factors include mental disorders such as bipolar disorder, schizophrenia, as well as alcoholism and benzod

iazepine abuse [1] [2] [3], stressful situations, financial difficulties, interpersonal relationships, bowling [1] [4]. The notion exists as long as man lives on earth. The issue of suicide i

s studied in the science of suicideidology.Suicide, suicide (lat. Sui himself and caedare to kill words), as a phenomenon, as a form of self-expression, behavioral manifestation, pathological

ondition. Risk factors include mental disorders such as bipolar disorder, schizophrenia, as well as alcoholism and benzodiazepine abuse [1] [2] [3], stressful situations, financial difficult

ies, interpersonal relationships, bowling [1] [4]. The notion exists as long as man lives on earth. The issue of suicide is studied in the science of suicideidology.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *