Ինչպե՞ս աղոթել, որպեսզի մեր աղոթքը լսելի լինի

Աղոթքի մասին

Մեծ բարիք է աղոթքը, եթե լինում է երախտագիտության զգացումով, եթե մենք սովորում ենք երախտագիտություն հայտնել Աստծուն ոչ միայն ստանալիս (խնդրածը), այլև չստանալիս:

Աստված և’ տալիս (խնդրածը) և չի’ տալիս, և’ այն, և’ այս անում է օգուտի համար, այնպես, որ ստացար կամ չստացարդու ստանում ես շնորհիվ այն բանի, որ չստացար, հաջողեցիր կամ թե չհաջողեցիր դու հաջողեցիր շնորհիվ այն բանի, որ չհաջողեցիր:
Երբեմն օգտակար է չստանալը: Եթե մեզ համար հաճախ օգտակար չլիներ չստանալը, Աստված անկասկած կտար, այնինչ օգուտով չստանալը նշանակում է ստանալ: Եկեք չտրտնջանք խնդրածն ստանալու ուշացման համար, այլ այդ առիթով ցaուցաբերենք մեծ համբերատարություն և կամք:

Մի՞թե Աստված չէր կարող ավելի շուտ կատարել մեր խնդրածը: Բայց Նա չի շտապում, որպեսզի հենց մեզնից առիթ ստանա արդարաբար արժանացնել մեզ Իր խնամքին:
Այն պատճառով կստանանք մեր խնդրածը, թե չենք ստանա, համառ լինենք մեր խնդրածներով և երախտագետ լինենք ոչ միայն հաջողելու, այլև չհաջողելու դեպքում:
Չստանալ, երբ այդպես է կամենում Աստված, կնշանակի ոչ պակաս, քան ստանալ, որովհետև ինքներս այնպես չգիտենք, թե ինչն է օգտակար մեզ համար, ինչպես Նա գիտի:
Ուրեմն, կստանանք թե չենք ստանա, մենք պետք է հավասարապես երախտապարտ լինենք և ուրախությամբ ընդունենք այն, ինչ Նրան հաճո է:

About Prayer

 
Prayer is great if it comes with a feeling of gratitude, if we learn to express gratitude to God not only in receiving (asking) but also in not receiving.

God gives (requests) and does not give, and both he and this do it for the benefit of you, whether you receive or fail because of what you did not receive, succeed or fail to do, you succeeded because you didn’t succeed.
Sometimes it is helpful not to get it. If it were not often helpful for us not to get it, God would certainly do it, but not getting it means getting it. Let us not mourn the delay in getting what we asked for, but show great patience and will on this occasion.

 
Couldn’t God have done what we asked for earlier? But He is not in a hurry to get just the right opportunity for us to justly receive His care.
That is why we will get what we ask for or we will not get it, be persistent with what we ask for and be grateful not only for success but also for failure.
Not getting it when God wants it to mean less than receiving it because we ourselves do not know what is useful to us as He knows it.
So, whether we receive it or not, we should be equally grateful and gladly accept what is pleasing to Him.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *